dear các anh chị trên diễn đàn , cho em hỏi chút về thông số SNR , ATT đối với hạ tầng xdsl. Theo em được biết thì cả SNR , ATT cùng đạt chuẩn như dưới :
SNR : >= 11 -> đường truyền OK
ATT < 40 -> OK

Còn trường hợp SNR >=11 , ATT = 0 luôn thì sao ạ ? có trường hợp lý tưởng đến mức ATT = 0 luôn ko ạ