Công nghệ thông tin (CNTT) là ứng dụng của máy tính và các thiết bị viễn thông để lưu trữ, truy xuất, truyền tải và thao tác dữ liệu, thường là trong bối cảnh của một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác.
lap dat internet cap quang
Thuật ngữ này thường được sử dụng như là một từ đồng nghĩa với máy tính và mạng máy tính, nhưng nó cũng bao gồm các công nghệ phân phối các thông tin khác như truyền hình, điện thoại. Một số ngành công nghiệp có liên quan đến công nghệ thông tin, bao gồm cả phần cứng máy tính, phần mềm, thiết bị điện tử, bán dẫn, internet, thiết bị viễn thông, kỹ thuật, y tế, thương mại điện tử và dịch vụ máy tính. lap mang cmc tai ha noi

Con người đã được lưu trữ, tìm kiếm, thao tác và giao tiếp thông tin từ người Sumer ở ​​Lưỡng Hà được phát triển bằng văn bản trong khoảng 3000 trước Công nguyên, nhưng công nghệ thông tin hạn trong ý nghĩa hiện đại của nó xuất hiện lần đầu trong một bài báo năm 1958 được công bố trong tạp chí Harvard Business Review; tác giả Harold J. Leavitt và Thomas L. Whisler nhận xét rằng "các công nghệ mới chưa có một tên duy nhất được thành lập. Chúng tôi sẽ gọi nó là công nghệ thông tin (IT)." Định nghĩa của họ gồm ba mục: kỹ thuật chế biến, việc áp dụng các phương pháp thống kê và toán học để ra quyết định, và mô phỏng của tư duy bậc cao thông qua các chương trình máy tính.

Dựa trên các công nghệ bảo quản và chế biến sử dụng, nó có thể phân biệt bốn giai đoạn khác biệt phát triển CNTT: pre-cơ khí (3000 TCN - 1450 AD), cơ khí (1450-1840), điện (1840-1940) và điện tử (1940- hiện tại). Bài viết này tập trung vào giai đoạn gần đây nhất (điện tử), bắt đầu vào khoảng năm 1940.
lapdatcapquang.com