Chào mọi người, em đang tìm hiểu về giao thức aodv. Muốn ứng dụng agent vào trong các node để làm tăng hiệu năng truyền gói tin trong mạng MANET sử dụng giao thức AODV.
Em muốn xin chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm tìm hiểu và cài đặt trên NS2 của các anh chị. Em cám ơn mọi người