Bác nào có tài liệu về alcatel này e xin ít nhé! Mail của e là: ntdung.dbn@vnpt.vn