Mình đang muốn tìm và thử nghiệm phần mềm quy hoạch và thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn.

Trước OPNET có tool là: OPNET Network Planner

Giờ Riverbed mua lại OPNET đổi tên bộ tool là: SteelCentral NetPlanner gồm có 3 tools:
IT Guru
IT Guru Network Planner
SP Guru Network Planner
Link: https://support.riverbed.com/content...t-planner.html

Anh em ai có tool cũ mới đều được với tài liệu hướng dẫn cách dùng, mình muốn thử nghiệm nó.
Ai có cho mình xin với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều!

Nếu mà ai có bản OPNET SP Guru và OPNET IT Guru cũng rất tốt, giúp mình với nhé.

Cảm ơn cả nhà