Chào mọi người,
Mình đang cần tìm một số quyển sách như Cơ sở kỹ thuật thông tin hay hệ thống thông tin vô tuyến (cả 2 phần) của khoa Thông tin vô tuyến. Ai có file pdf có thể cho mình xin đc ko?
Cảm ơn mọi người đã đọc