Hiện em cần tài liệu & video về Đề tài Mô phỏng Advanced Design System: Bộ trộn triệt tần số ảnh. Mọi người có thể giúp em được không ạ? Em cảm ơn