Xin chào anh chị,
em đang hơi nhầm lẫn trong việc ước lượng kênh truyền: estimate CSI.
Ex: trong hệ thống có một đầu phát có 1 antenn và nhiều máy thu. Các máy thu cũng có 1 antenna.
VẬY cho em hỏi trong trường hợp này máy phát có cần estimate CSI trước khi phát không.
Em cảm ơn