Hiện tại em đang làm bài tập về mô phỏng mạng hàng đợi trong Omnet++. Có bác nào giúp em về phần này không? Em vẫn đang vướng mắc vài chỗ. Thank!