Chào mọi người!
Em sắp chọn đề tài tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, mà không biết đi theo hướng điện tử hay viễn thông.
Em tính chọn viễn thông để theo định hướng vào một công ty, mà ở trường tiếp xúc viễn thông ít quá! Giờ cũng quên hết, Matlab thì chỉ tự học bập bẹ ở phần giải tích và ma trận (mà một số bài cũng khó kinh ).
Hướng điện tử thì cũng quên kiến thức, mà lại có 2 skill vẽ mạch bằng Orcad và mô phỏng bằng Protues (riêng thiết kế mạch điện thì hơi ngu, do hồi trước cứ cho là mình "ngu" với mấy cái thứ "mạch điện" --> rùi "ngu" thật )
Về LTE thì em có đọc sơ qua thấy nó khá hay, học lại gần như từ 1G - 4G, nhưng mà mô phỏng thì thấy người ta dùng VS 2008 và SQL server 2005 (nghe lạ hoắc)...
Mọi người giúp em cái phần tài liệu và phần mềm mô phỏng này ah! Nếu không được chắc em phải chọn hướng điện tử.
Thanks all!