mình đang tìm hiểu về đo hiệu suất băng thông bằng phần mềm opnet. ai biết cho mình tham khảo với . mình đag làm đồ án. thank