có ai trong diễn đàn có sử dụng phần mềm ECO hay có tài liệu của nó ko cho mình xin với?
Ericsson Cell Optimizer