bọn e đang có đề tài nghiên cứu về công nghệ 4k và oled nhưng công nghệ này mới vào việt nam không lâu nên ít tài liệu quá , mọi người ai có nghiên cứ về hai lĩnh vực này có thể giúp e không ạ , nhận mọi tài liệu tiếng anh tiếng việt ạ