Em chỉ thấy nghị đinh mới là không cho doanh nghiệp như EVN kinh doanh trái ngàng nghê (viễn thông),và vốn nhà nước trong cách doanh nghiệp viễn thông không được quá 25% thì phải.Tình hình này không biết bác EVN sông thế nào đây nhỉ ?????