Chào các ace, hiên nay mình đang tìm hiểu về lĩnh vực V2V communications, ace nào biết quyển sách hay và bổ ích về lĩnh vực này xin giới thiệu giúp, nếu có quyển nào về mô phỏng hệ thống V2V thông qua matlab thì càng tốt. Cảm ơn anh chị và các bạn nhiều.