chào mọi người
e mới dùng opnet, hiện tại e đang làm 1 mô hình gồm có 2 wireless, 1 wireless phát, còn cái kia nhận từ cái phát và phát lại cho mạng lan, nhưng e ko biết set thế nào để 2 wireless có kết nối với nhau, mọi người giúp e với, e đang cần gấp lắm (((
e cảm ơn!