Theo như tài liệu mình đọc thì 2 bản tin không có 2 trường SIF và SIO, vậy ko biết 2 bản tin này sẽ gửi tới ai ( do ko có DPC ) ?
Mong các bạn chỉ mình với @@