Em đang làm đồ án và đọc đến bảng này (ECC đưa ra) và không hiểu tại sao tính đến EIRP cho BS và UE lại không trùng kết quả với trong hình.
Theo như hướng dẫn của ECC
thì EIRP = Độ nhạy thu + tổn hao truyền sóng - Gain + Dự trữ nhiễu.
Trong đó tổn hao truyền sóng tính theo mô hình P.1238 của ITU.

Em mong các anh chị, các thầy giải đáp hộ em. Em xin chân thành cảm ơn !.

Click vào đây để xem rộng hơn Name: Untitled.jpg Views: 237 Size: 45,4 KB