Anh em cho mình hỏi có cách nào kiểm tra khai báo QoS lớp 2 trong mạng MANE không ?