chào các anh/chị trong vntelecom,
hiện tại em đang tìm hiểu về các hệ thống đồng bộ được sử dụng trong truyền dẫn số, mà đặc biệt là hệ thống đồng bộ timing. mục đích của hệ thống là đồng bộ pha của xung đồng hồ bên thu để tránh ảnh hưởng của trễ không biết trước trong môi trường truyền vô tuyến,giúp thực hiện lấy mẫu đúng tín hiệu phù hợp.
theo em được biết, hiện nay có 2 hướng để thực hiện định thời trong hệ thống truyền dẫn số là :
1. bên phát và bên thu đều sử dụng cùng 1 xung đồng hồ chuẩn từ vệ tinh.
2. sử dụng thuật toán đồng bộ (Timing Sychronization) để đánh giá trễ và khắc phục ảnh hưởng của trễ.

vậy các anh chị cho em hỏi là với các hệ thống truyền dẫn số hiện nay thì biện pháp kỹ thuật nào được áp dụng sử dụng nhiều hơn ạ? vì em đang hướng đến tìm hiểu mô hình thực nghiệm.
em cảm ơn các anh/chị!