Em chào các anh/chị,
Hiện tại em đang có bài tập lớn là sử dụng OMNET++ để mô phỏng Điều khiển luồng sử dụng TCP. Anh/chị nào biết có thể giúp đỡ em được không ạ? Em mò mãi mà vẫn chưa biết làm sao
Em xin cảm ơn!