Chào mọi người,

Ai có soft Subnetwork Craft Terminal cho viba SIAE full version cho mình xin với.
Có ai cài trên win 7 chưa? chỉ mình với.

Thanks mọi người!