Mọi người giúp mình câu này với:
Thiết kế bộ Kích thích bằng cáp đồng trục 50 (Ohm) cho ống dẫn sóng mode TE10 (ống dẫn sóng
WR90).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!