E đang làm đồ án về định tuyến trong mạng WSN, các anh chị có tài liệu gì liên quan em xin để tham khảo với ạ. Mail: dinhtudtvt1@gmail.com. Êm cảm ơn ạ!