Mình đang làm luận văn về thiết kế và xây dưng hệ thống đèn đường thông minh trong đó có kit Launchpad Stellaris mà mình không biết gì về nó. Có bạn nào biết không hướng dẫn cho mình đi.