Có ai làm về tổng đài A1000 MM E10 của Alcatel xin cung cấp giúp tài liệu về xử lý lỗi với hoặc giúp sửa lỗi qua tearmview thì càng tốt