Chào các anh chi trong diễn đàn.

Hiện em đang cần bài báo

Shawe-Taylor, J. (1986) Generating Strong Primes. Electronic Letters, 22, (16), 875-877

Các anh chị xem có thể lấy giúp em được không. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.