Em đang học quản lý mạng viễn thông
Chuẩn bị thi, ngân hàng có bài tập tính toán băng thông hiệu dụng như thế này:
Trình bày cấu trúc bản tin SNMP2. Phân tích phương thức đóng gói bản tin SNMPv2 và các trường thông tin cần thiết để truyền bản tin SNMPV2 trong mạng. Tính toán băng thông hiệu dụng trên một giao diện WAN khi biết bản tin GET RESPONE báo cáo thông tin về giao diện này có :
• Object name : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 value : (Tùy chọn mỗi lần ra đề) Tổng số octet đã nhận
• Object name : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 value : (Tùy chọn mỗi lần ra đề) Tổng số octet đã gửi
• Object name : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 value : 154400 Băng thông hiện tại (bit/s)
Trong giáo trình học của bọn em thì ko thấy có phần bài tập này, có thể trong lúc học ko chú ý nên em ko rõ, giờ em ko biết công thức tính là gì, anh chị nào biết giúp em với, em cần ngay trong đêm nay để chuẩn bị thi rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ạ