Mình đang bắt đầu học FPGA nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Các pro định hướng cho mình với
Cụ thể là cần học tài liệu nào ?
Phần mềm mô phỏng nào ?(Thầy mình hướng theo model sim)
Ngôn ngữ nào?
Cảm ơn nhiều !