Chào các bác
Hiện nay em đang nghiên cứu về phân hệ AS trong hệ thống IMS. Nhưng em vẫn còn khá mơ hồ về vấn đề này. Bác nào pro có thể chỉ dẫn em với. Đặc biệt là về vấn đề cài đặt và thực hành. Nếu em muốn mô phỏng thì phải cài đặt những server nào?