Anh (chị) trong diễn đàn ai có cho em xin ít tài liệu viết về thuật toán cửa sổ trượt với ạ...Em xin cám ơn..