chào các a .hiện tại e đang làm 1 bài tiểu luận về kiến trúc quản lý NGN theo chuẩn M3060 cua ITU nhưng e tìm tài liệu không có nhiều và cũng không rõ hướng làm như thế nào nhất là về phẩn chuẩn M3060 không thấy tài liệu nào luôn.a chị nào biết về phần này hoặc có tài liệu gì thì share cho e với ạ .thanks