Hi mọi người, hiện tại mình cũng mới bắt đầu tìm hiểu về IMS và có 1 số thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp.

- User equipment invite in the IMS system ?
+) user in the same IMS system.
+) user located in another IMS system.
+) user located in a non IMS system.

Thanks.