Hiện nay e cũng đang làm đồ án về VLC, nghiên cứu cơ chế truyền thông không dây sử dụng ánh sáng nhìn thấy. Em đang tiến hành làm 1 test bench nhỏ để minh hoạ cho lý thuyết, nhưng gặp vấn đề về việc đồng bộ thu phát. Các bác có ai đã từng làm, có thể truyền cho e chút kinh nghiệm. Em cảm ơn ạ