Mình chuẩn bị thi ở Canon.
Bạn nào có kinh nghiệm thi thì truyền đạt cho mình học hỏi với.
Test IQ, tiếng anh, chuyên ngành có những dạng bài như thế nào?
Cảm ơn, mọi người góp ý kiến.