Topic rất hay. NHưng nếu làm bên thiết kế giống mình thì hướng đi có tốt ko?