Đầu tiên mình đang dùng mạng internet bình thường (ADSL). Sau đó mình set up một dial-up networking. Bây giờ mình muốn upload data lên FTP server mà thông qua kết nối DUN trong khi vẫn duy trì kết nối internet bình thường (ADSL vẫn duy trì nhưng data được upload hay download lên FTP server chỉ qua DUN)...Vì mình muốn xem thử tốc độ up/down của DUN này ( liên quan đến công việc).

P/S: bác nào biết tool nào xác định average up/down speed của 1 up/down session luôn thì cho em biết với!

Thanks các bác!