Tình hình là mình dùng 1 android (SKY 830) để set up dial up networking cho pc nhưng không được có bác nào có kinh nghiệm thỉ hướng dẫn mình 1 tí hen! Mình dùng win 7 và SKy dùng sim 3G mobiphone. (Đừng nói tại sao mình không dung usb tethering nhé, vì mình cần DUN)

1. Mình check trong Device manager nó đã nhận modem. Sau đó, Control panel->phone and modem->trong tab modem mình chọn modem của SKY hỗ trợ và vào properties của nó. Trong tab Diagnostics, mình chọn Querry. Sau đó tab Advanced, mình điền vào Extra initialization commands là
Mã:
at+cgdcont=1,"IP","m-wap"
. Sau đó Ok.

2. Tiếp theo, mình vào Network and Sharing Center và chọn set up a new connection or network. Tiếp đó bảng thông báo hiện lên, mình chọn set up a dial up connection (hình cái diện thoại đó), sau đó chọn next. Kế đó, mình chọn modem do SKY hỗ trợ. Tiếp tục, 1 bảng thông báo hiện lên. Mình nhập dial-up phone number là *99***1#, user là mms, pass là mms Sau đó em chọn connect---> Nó báo lỗi Connection failed with error 692 " there was a hardware failure in the modem (or other connecting device)"

Thanks các bạn đã quan tâm!