Hi Các Bác,

Việc tính toán dung lượng cho BTS trong GSM phụ thuộc vào số lượng tần số mà operator được cấp, ví dụ:
Nếu sử dụng BCCH theo reused parttern là 7/21, TCH là 4/12, số lượng tần số mà operator A được cấp là 50 --> Số lượng TRX của 1 cell max để bảo đảm chất lượng là: (48-21)/12+1=3 --> Cau hinh cac tram max la 3/3/3, với 3 tần số patch.

Đối với UMTS chỉ có 1 tần số và code khác nhau cho các MS thì việc tính toán dung lượng node B thế nào các bác nhỉ.

Với GSM người ta hiện sử dụng MRP, 1/3, 1/1 để tăng số lượng TRX cho các trạm thì UMTS người ta dùng công nghệ gì các bác nhỉ?