Các chuẩn WLAN hiện tại:

IEEE 802.11-là chuẩn gốc của WLAN và là nha cai ; chuẩn có tốc độ truyền thấp nhất trong cả 2 kỹ thuật dựa trên tần số radio và dựa trên tần số ánh sáng.

IEEE 802.11b - có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, chuẩn này cũng được gọi là WiFi bởi tổ chức Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Tốc độ dự liệu lý thuyết là 11Mbps (megabit per second). Trên thực tế tốc độ lớn nhất có thể đạt được là 6Mbps với vùng phủ sóng tầm 300m trong môi trường không vật cản (outdoor). Băng tầng sử dụng là 2,4 GHz (cùng băng tầng với bluetooth và microwave).

IEEE 802.11a-có tốc độ truyền cao hơn 802.11b (54Mbps lý thuyết và tầm 30 Mbps lớn nhất có thể trong thực tế) nhưng không có tính tương thích ngược, và sử dụng tần số 5GHz.

IEEE 802.11g-là chuẩn dựa trên chuẩn 802.11 có tốc độ truyền ngang với 802.11a, có khả năng tương thích với 802.11b. Chuẩn này hoạt động trên tầng số 2.4GHz.

IEEE 802.11n - chuẩn này sử dụng MIMO-OFDM để tăng tốc độ truyền lên tầmlink m88 ; 100Mbps.

IEEE 802.11f - chuẩn này định nghĩa các giao thức cho phép các Access Point (AP) trao đổi thông tin với nhau nhằm giúp người dùng có thể chuyển giao nối kết (roaming) giữa 2 AP mà liên lạc không bị gián đoạn.

IEEE 802.11i - nhằm tăng cường tính bảo mật của wifi. Xem chi tiết ở đây

IEEE 802.11e - nhằm tăng cường về chất lượng dịch vụ (Quality of Service)

IEEE802.11 u - nhằm cải tiến việc kết nối với nhiều mạng khác (m88 mobile ; interworking)

và còn nhiều chuẩn khác nữa như 802.11k (radio reource management), .11r (roaming), .11h (transmission power control), .11p (vehicular network).... Mỗi một chuẩn này nhằm cải thiện hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể.