mình đang làm chuyên đề về hệ thống định tuyến Lõi T1600 của Juniper mà kiếm mãi không có tài liệu tiếng việt nào cả bạn nào có tài liệu về cái này chia sẻ cho mình với mình đang rất cần cám ơn mọi người đã đọc bài