Em chào các anh quản trị, các a cho e hỏi chuỷên đổi ngôn ngữ giao diện trên diễn đàn như thế nào vậy? Không biết tại sao mấy hôm nay e đăng nhập vào diễn đàn lại là giao diện tiếng Anh/ Các a giúp e chuỷên sang tiếng Việt với? E cảm ơn.