có ai biết cài đặt gói libosip2-3.2.0.tar.gz & libeXosip k? Mình mới bắt đầu học linux nên k biết làm thế nào.Rất mong các bạn giúp đỡ