Hi all !
Em đang tìm hiểu về các phương pháp chống tắc nghẽn trên mạng NGN .CỤ thể là tìm hiểu về các phương pháp chống nghẽn như : Explicit Window Adaptation ( EWA ) , Fuzzy Explicit Window Adaptation ( FEWA ) , Explicit Control Protocol ( XCP ) , Enhanced TCP ( ETCP ), Core - Stateless Fair Bandwidth Allocation for TCP ( FBA-TCP ) , TCP Quick-Start ( QS-TCP ).Hic em đang tìm hiểu mô phỏng nó trên NS-2 .Vậy anh chị nào giúp em với .Có ai có file mô phỏng các phương pháp trên trên NS-2 thì giúp em với !!!
Em cảm ơn rất nhiều !!!