Có ACE nào làm Đài Điều Hành mobifone k ? Có thể share cho em it tài liệu sử dụng OSS ( Citrx ICA) dc k ah