Em đang làm đồ án về điều khiển công suất trong wcdma.bác nào có biết phần mềm để mô phỏng và thuật toán của nó không.gửi cho em xem với nhé
thanks!