tìm mãi không thấy làm như nào để đăng bài, ai biết chỉ với @@ đang có thắc mắc về NS-2 muốn hỏi m.n @@