Xem Nhóm

 1. Ban quản trị

  1. Nơi Cư Ngụ
   University of Ulsan

   anhduc.mta

   1. Diễn Ðàn:
   2. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến,
   3. Đề tài - Nghiên cứu,
   4. Đời thường
  2. Nơi Cư Ngụ
   NSN

   Conqueror

   1. Diễn Ðàn:
   2. Kiến thức chung
  3. Nơi Cư Ngụ
   Sagem Sécurité

   DPA

   1. Diễn Ðàn:
   2. Bảo mật & mật mã học
  4. Nơi Cư Ngụ
   Ha Noi

   dtvt2006

   1. Diễn Ðàn:
   2. 3G, HSxPA, LTE,
   3. Dự án - Hợp tác - Thị trường,
   4. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến,
   5. Lí thuyết - Kiến thức cơ bản,
   6. Mô phỏng hệ thống,
   7. Đề tài - Nghiên cứu,
   8. Đời thường
  5. Nơi Cư Ngụ
   HCM City University Of Technology

   DuLong

   1. Diễn Ðàn:
   2. Kiến thức chung,
   3. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến
  6. Nơi Cư Ngụ
   Việt Nam

   Gacon_hamhoc

   1. Diễn Ðàn:
   2. Xử lí tín hiệu số
  7. Nơi Cư Ngụ
   Korea

   giang.fet

   1. Diễn Ðàn:
   2. WiMAX, WLAN, WPAN
  8. Nơi Cư Ngụ
   Dubai, UAE

   hble

   1. Diễn Ðàn:
   2. Hệ thống tích hợp - nhúng
  9. Nơi Cư Ngụ
   Vietnam

   khoalv

   1. Diễn Ðàn:
   2. Kiến thức chung,
   3. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến
  10. Nơi Cư Ngụ
   học viện công nghệ bưu chính viễn thông

   KIRA

   1. Diễn Ðàn:
   2. Lí thuyết - Truyền dẫn và kết nối mạng
  11. Nơi Cư Ngụ
   Lao P.D.R

   namdq

   1. Diễn Ðàn:
   2. Kinh nghiệm thực tiễn,
   3. Kiến thức chung,
   4. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến
  12. Nơi Cư Ngụ
   Paris

   Ngoc-Anh Vu

   1. Diễn Ðàn:
   2. Dự án - Hợp tác - Thị trường,
   3. Xu hướng nghiên cứu mới
  13. Nơi Cư Ngụ
   ENST

   Ngocnet

   1. Diễn Ðàn:
   2. Dự án - Hợp tác - Thị trường,
   3. Đời thường
  14. Nơi Cư Ngụ
   Japan

   nhat_kiem

   1. Diễn Ðàn:
   2. Mô phỏng hệ thống,
   3. Thông tin vệ tinh
  15. Nơi Cư Ngụ
   Hà Nội

   Nonal

   1. Diễn Ðàn:
   2. Tài liệu
  16. Nơi Cư Ngụ
   HVKTQS

   nqbinhdi

   1. Diễn Ðàn:
   2. Tiếng Anh chuyên ngành
  17. Nơi Cư Ngụ
   Ở một nơi xa lắm

   ptt3i

   1. Diễn Ðàn:
   2. Lí thuyết - Hệ thống thông tin vô tuyến,
   3. Lí thuyết - Kiến thức cơ bản,
   4. Lí thuyết - Truyền dẫn và kết nối mạng,
   5. Mô phỏng hệ thống,
   6. Thiết kế - Tối ưu,
   7. Đề tài - Nghiên cứu,
   8. Đời thường
  18. Nơi Cư Ngụ
   Enssat - Univ Rennes 1

   Quang Trung

   1. Diễn Ðàn:
   2. Truyền thông quang
  19. Nơi Cư Ngụ
   France

   sipvn

   1. Diễn Ðàn:
   2. Lí thuyết - Truyền dẫn và kết nối mạng
  20. Nơi Cư Ngụ
   France

   smiles

   1. Diễn Ðàn:
   2. Xử lí tín hiệu số
  21. Nơi Cư Ngụ
   Hanoi

   sonnhptit

   1. Diễn Ðàn:
   2. Mô phỏng hệ thống
  22. Nơi Cư Ngụ
   UET,VNUH

   tantd

   1. Diễn Ðàn:
   2. Mô phỏng hệ thống,
   3. Xử lí tín hiệu số
  23. Nơi Cư Ngụ
   VNPT

   trandat

   1. Diễn Ðàn:
   2. Dịch vụ và ứng dụng,
   3. Thị trường viễn thông VN
  24. Nơi Cư Ngụ
   Hanoï, Vietnam

   tu0ng_c0ng

   1. Diễn Ðàn:
   2. Kinh nghiệm thực tiễn,
   3. Mô phỏng hệ thống
  25. Nơi Cư Ngụ
   VNU

   wolflucky

   1. Diễn Ðàn:
   2. Test - Drive Test
  26. Nơi Cư Ngụ
   Hà Nội

   xuandai

   1. Diễn Ðàn:
   2. Truyền thông quang
  27. Nơi Cư Ngụ
   VNU UET

   yesme@

   1. Diễn Ðàn:
   2. Hệ thống tích hợp - nhúng
 1. Administrators

  1. Nơi Cư Ngụ
   VNtelecom

   admin

  2. Nơi Cư Ngụ
   TP. HCM

   falleaf

  3. Nơi Cư Ngụ
   Paris, France

   jcisio

  4. Nơi Cư Ngụ
   Paris

   nvqthinh

  5. Nơi Cư Ngụ
   Hanoï, Vietnam

   tu0ng_c0ng

  6. Nơi Cư Ngụ
   Tp HCM, Vietnam

   Tuan Duc

 2. Super Moderators

  1. Nơi Cư Ngụ
   Ha Noi

   dtvt2006

  2. Nơi Cư Ngụ
   Dubai, UAE

   hble

  3. Nơi Cư Ngụ
   Paris

   Ngoc-Anh Vu

  4. Nơi Cư Ngụ
   Japan

   nhat_kiem

  5. Nơi Cư Ngụ
   Ở một nơi xa lắm

   ptt3i

  6. Nơi Cư Ngụ
   France

   smiles

  7. Nơi Cư Ngụ
   Paris

   Zeep