Chào các bác, em đang làm báo cáo thử việc về con XDM 100, tài liệu thì chỉ có cái General guideline, đọc hết thì cũng hiểu về con chuyển mạch này cơ mà việc cấu hình nó như thế nào...