Em chào các anh. Em có vài thắc mắc, xin các anh chỉ giáo.
Một con SFP thông thường tương thích với ethernet quang 1 Gbps. Nó có 2 chân vào và 2 chân ra ở giao diện điện (SFI). Vậy tốc độ tại cặp...